Reto cebé: debra un projecte de Vitam pleni

La segona etapa del reto cebe consisteix en poder donar els quilòmetres que acumules fent exercici a la causa de pell de papallona a través de la plataforma iWoopi. Cebé donarà ulleres a les botigues solidàries de DEBRA i els diners obtinguts de la venda s’utilitzaran per millorar la qualitat de vda de les persones que pateixen la malaltia epidermòlisi bullosa o el que és més conegut, pell de papallona. pel llançament de la campanya Vitampleni va fer aquest vídeo amb en Sebastien Chaigneau, un dels millors trailfondistes del món: