Natursoy col·laborador de Vitam pleni

Natursoy és un dels proveidors de confança de vitampleni. La marca catalana d’alimentació ecològica té com a objectiu facilitar a les persones una alimentació saludable, ecològica, saborosa i de màxima qualitat. Natursoy té tres pilars fonamentals: compromís, responsabilitat i coherència.

web: www.natursoy.com

facebook