El segell vitamsport garanteix la salut en les competicions esportives

Vitampleni crea el segell que certifica que les competicions esportives estan programades vetllant la salut de l’esportista.

Què és vitamsport?

Degut a la gran demanda actual i a l’auge per les curses d’ Ultra Trail, Trail,

BTT, Vitampleni vol proposar la creació d’una certificació de qualitat, on es

proporcionarà un servei de salut a les proves amb diferents professionals de

diversos àmbits vinculats amb la salut de l’esportista (alimentació, podologia,

entrenament, coach, fisioteràpia, metges…) per a poder assegurar al participant

tot el seu benestar abans, durant i un cop finalitzada la competició, segons

la necessitat en cada moment. Per tant, VitamSport, es tracta d’ un certificat

propi, però emmarcat dins de l’empresa Vitampleni amb col·laboració amb

altres empreses i professionals de la salut, útil per garantir que tots els serveis

proporcionats durant la competició són els adequats a les necessitats de cada

moment i cada punt on es troben presents.

Totes aquelles curses que disposin d’aquesta certificació es diferenciaran de la

resta per què estaran vetllant per la salut dels esportistes, tractant de treure el seu

màxim rendiment durant la cursa i un cop acabada, en el procés de recuperació.

Objectius:

  • Vetllar per la salut de l’esportista
  • Personalitzar els avituallaments a cada necessitat segons el perfil del recorregut i aconseguir el màxim rendiment
  • Donar un valor afegit a la competició oferint millor prestigi i repercussió a la prova

Valor afegit amb vitamsport:

La finalitat de la certificació VitamSport és definir en cada punt d’avituallament

els productes a oferir segons les necessitats i el substrat energètic requerits

en aquell punt de la cursa; tenint en compte, si es presenta un desnivell positiu

molt elevat el participant necessitarà una quantitat d’hidrats de carboni superior

a si es presenta un desnivell negatiu on les necessitats de minerals es veuran

augmentades. També tenint en compte les carecterístiques ambientals i

climatològiques de la zona.

Els productes i serveis oferts també vindran determinats segons el perfil de la

cursa i els punts on estan situats els avituallaments pròxims o àrees de descans

pels esportistes.

 

Esperem doncs que les organitzacions d’esdeveniments i els serveis de la localitat de la competició vulguin invertir en salut per als seus clients esportistes!

dossier_curses_vitamsport_final

dossier_restauració_vitamsport_final