Plataforma Ecològica col·laborador de Vitam pleni

Plataforma Ecològica neix de la necessitat d’impulsar un projecte de referència que fomentés el consum de productes ecològics i sostenibilitat mediambiental mitjançant la promoció dels petits i mitjans productors ecològics de les diferents comarques catalanes, així com els petits comerços i espais gastronòmics que ofereixen productes ecològics als consumidor. 

Plataforma Ecologica és un segell clarament identificable i amb uns objectius concisos. Una marca que té la voluntat d’aglutinar tots els petits i mitjans productors ecològics i els seus productes en un espai que permeti apropar tot el sector ecològic a la població catalana, convertint-se en un espai de publicitació, dinamització, comerç, difusió, ajut i enriquiment cultural per totes les persones interessades. 

L’objectiu principal de Plataforma Ecològica és permetre, mitjançant una identificació i localització senzilla dels establiments adscrits a aquest sector, una interacció de totes les parts que intervenen en la cadena de la producció agrària ecològica, des de la producció, elaboració, comercialització i venta fins al consumidor final d’aquests productes ecològics, a fi d’incrementar la distribució i comercialització en el sector agrari ecològic. A més a més, Plataforma Ecològica té com a premissa la voluntat de convertir-se en un punt de referència per engegar accions conjuntes pel benefici comú i liderar el col·lectiu en el mercat de l’alimentació. 

web: www.plataformaecologica.cat

FacebookInstagram